Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista sekä säilytystavoista

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjois­ta sekä säilytystavoista

Kirjanpitokirjat

Säilytystapa

 

Päiväkirjat

digitaalinen tallenne

 

Pääkirja

digitaalinen tallenne

 

Myyntireskontra

digitaalinen tallenne

 

Ostoreskontra

digitaalinen tallenne

 

Palkkakirjanpito

digitaalinen tallenne

  Matkalaskut digitaalinen tallenne
     

 

Tasekirja

erikseen sidottuna

 

Tase-erittelyt

digitaalinen tallenne

 

 

 

Tositelajit ja säilyttämistapa

1.1.2021 asti

 

 

Eurocard-tositteet

paperitositteina

 

Jaksotukset

digitaalinen tallenne

 

Pankkitositteet 

paperitositteina

 

Matka- ja kululaskut

digitaalinen tallenne

 

Myyntilaskut 

paperitositteina

 

Myyntisuoritukset

digitaalinen tallenne

 

Muistiotositteet

paperitositteina

 

Ostolaskut 

digitaalinen tallenne

 

Ostomaksut

digitaalinen tallenne

 

Palkkatositteet

paperitositteina

 

Verotilitositteet

paperitositteina