Konsernin tuloslaskelma

Tilinpäätös

Konsernin tuloslaskelma (IFRS)

Jatkuvat toiminnot

 
  (Oikaistu)

 Liitetieto
 1.1.–31.12.2016  1.1.–31.12.2015

 

 

   

Liikevaihto

1

86 462 771,41 80 946 335,18

 

 

   

Liiketoiminnan muut tuotot

3

743 257,20 427 237,42

Materiaalit ja palvelut

 

-11 195 463,05 -9 151 915,51

Poistot ja arvonalentumiset

8

-1 442 251,92 -1 607 081,35

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

9

-57 514 617,46 -53 626 511,46

Muut liiketoiminnan kulut

6

-11 634 383,95 -11 134 453,37

 

 

-81 043 459,18 -75 092 724,25

 

 

   

Liikevoitto

 

5 419 312,23 5 853 610,93

 

 

   

Rahoitustuotot 

10

163 543,77 15 926,46

Rahoituskulut

10

-463 312,42 -529 872,61

 

 

-299 768,65 -513 946,15

 

 

   

Tulos ennen veroja

 

5 119 543,58 5 339 664,78

 

 

   

Tuloverot

11

-1 056 036,37 -1 094 249,65
       

Tilikauden voitto, jatkuvat toiminnot

 

4 063 507,21 4 245 415,13

Tilikauden voitto, lopetetut toiminnot

29

75 842 000,00  1 099 222,83 

Tilikauden tulos

 

79 905 507,21 5 344 637,96

 

   

Tulos/osake, EUR, jatkuvat toiminnot

(basic and diluted EPS)

 

0,20 0,20

Tulos/osake, EUR, lopetetut toiminnot

(basic and diluted EPS)

 

3,63 0,05

Tulos/osake, EUR, jatkuvat ja lopetetut toiminnot yhteensä (basic and diluted EPS)

 

 3,83 0,25
       

Konsernin laaja tuloslaskelma

 

   

Ulkomaiseen tulosyksikköön liittyvät muuntoerot

 

-141 900,00 -26 908,34

Tilikauden laaja tulos yhteensä

 

79 763 607,21 5 317 729,62

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille

 

79 763 607,21

5 317 729,62