9. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

Konsernin liitetiedot 

9. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

   

(Oikaistu)

€ 000

2016

2015

Palkat

45 830 42 591

Eläkekulut, maksupohjaiset järjestelyt

8 700 8 046

Osakeperusteiset maksut

252 796

Muut henkilösivukulut

2 733 2 194

Yhteensä

57 515 53 627
     

Konsernin henkilökunta keskimäärin tilikaudella 

2016

2015

Liiketoiminnat

810 753

Hallinto ja johto

38 40

Yhteensä

848 793
     

Tiedot johdon työsuhde-etuuksista ja lainoista esitetään liitetiedossa 26, Lähipiiritapahtumat.