8. Poistot

Konsernin liitetiedot

8. Poistot

   

(Oikaistu)

€ 000

2016

2015

Poistot hyödykeryhmittäin

   

 

   

Aineettomat hyödykkeet

537

671

 

 

 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

   

Rakennukset

7 7

Koneet ja kalusto

898 929

Yhteensä

905 936

 

   

Poistot yhteensä

1 442 1 607