7. Tuotekehityskustannukset

Konsernin liitetiedot

7. Tuotekehityskustan­nukset

   

(Oikaistu)

€ 000

2016

2015

Tuotekehityskustannukset

5 781 5 925

Yhteensä

5 781 5 925