6. Liiketoiminnan muut kulut

Konsernin liitetiedot

6. Liiketoiminnan muut kulut

Seuraavassa taulukossa on esitetty viisi merkittävintä liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyvää erää:

   

(Oikaistu)

€ 000

2016

2015

Toimitilakulut

2 272 3 491

IT-kulut

2 237 1 659
Vapaaehtoiset henkilöstökulut 3 109 2 766
Matkustus 1 108 937

Ulkopuoliset palvelut

1 309 1 228

Muut kulut

1 599 1 053

Yhteensä

11 634 11 134