4. Oikaisut liikevoittoon

Konsernin liitetiedot

4. Oikaisut liikevoittoon

Tilikaudella 2016 ei kirjattu liikevoittoon sisältyviä oikaisueriä. Tilikaudella 2015 kirjattiin liikevoiton oikaisueriin 0,6 miljoonan euroa uudelleenjärjestelykuluja, jotka littyivät vuoden aikana toteutettuun uudelleenorganisointiin.