3. Liiketoiminnan muut tuotot

Konsernin liitetiedot

3. Liiketoiminnan muut tuotot

   

(Oikaistu)

€ 000

2016

2015

Avustukset

396 333

Muut tuotot

347 94

Yhteensä

743 427