26. Lähipiiritapahtumat

Konsernin liitetiedot

26. Lähipiiritapahtumat

Osapuolten katsotaan kuuluvan toistensa lähipiiriin, jos toinen osapuoli pystyy käyttämään toiseen nähden määräysvaltaa tai huomattavaa vaikutusvaltaa sen taloutta ja liiketoimintaa koskevassa päätöksenteossa. Konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyritys sekä tytäryritykset. Konsernin lähipiiriin kuuluvat myös hallituksen ja konsernin johtoryhmän jäsenet sekä johdon perheenjäsenet.

Toimitusjohtajalle sekä konsernin johdolle on maksettu tilikaudella palkkoja ja palkkioita sisältäen luontaisedut seuraavasti:

€ 000

2016

2015

Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet

1 316 647
Osakepalkkiot 253 146
Yhteensä 1 569 792

Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle on maksettu palkkoja ja palkkioita vuonna 2016 seuraavasti:

 

 

 € 000

Kyttälä Pertti

Hallituksen puheenjohtaja

77

Ingman Robert

Hallituksen varapuheenjohtaja

 54

Ruotsalainen Seppo

Hallituksen jäsen

 40

Saarinen Leena

Hallituksen jäsen

 13

Ala-Härkönen Martti

Hallituksen jäsen

 32

Uhari Tommi Hallituksen jäsen 12

Hokkanen Päivi

Hallituksen jäsen

 41

Öistämö Kari

Hallituksen jäsen 12
Varelius Juha Toimitusjohtaja 425
Levoranta Timo Toimitusjohtaja 287

Yhteensä

 

990

Osakepalkkiojärjestelmistä on annettu tarkempi kuvaus liitetiedossa 19, Osakeperusteiset maksut sekä erillisessä selvityksessä yhtiön hallinnointi- ja valvontajärjestelmästä. Lähipiirin kanssa palveluiden myynteihin liittyvät liiketapahtumat olivat yhteensä 7 200 euroa (7 200 euroa 2015). Tavaroiden ja palveluiden ostoihin liittyvät liiketapahtumat olivat yhteensä 0 euroa (0 euroa 2015). Konsernilla ei ole lähipiirilainoja.