24. Vastuusitoumukset

Konsernin liitetiedot

24. Vastuusitoumukset

€ 000

2016

2015

Omasta puolesta annetut vakuudet

   

Yrityskiinnitykset

- 59 800

Muut

539 1 426

Yhteensä

539 61 194
     

Muut vastuusitoumukset liittyvät paäosin vuokrasopimusten pankkitakauksiin.

Edellä mainittujen lisäksi Yhtiön tytäryhtiö Digia Finland Oy on vastaanottanut asiakkaan 0,4 miljoonan euron reklamaation koskien osapuolten välistä toimitussopimusta. Asiakas on reklamaatiossaan esittänyt, että projektitoimitus on puuttellinen ja pitää sisällään virheitä. Asian riitautuessa yhtiö arvioi menestysmahdollisuudet asian oikeuskäsittelyssä kohtuullisiksi.