23. Muut vuokrasopimukset

Konsernin liitetiedot

23. Muut vuokrasopimukset

Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:

€ 000

2016

2015

Yhden vuoden kuluessa

2 937 4 292

Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluessa

8 489 3 825

Yli viiden vuoden kuluessa

0 931

Yhteensä

11 426 13 423
     

Konserni on vuokrannut kaikki käyttämänsä tuotanto- ja toimistotilat. Vuokrasopimusten pituudet ovat keskimäärin 1–5 vuotta ja normaalisti niihin sisältyy mahdollisuus jatkaa sopimusta alkuperäisen päättymispäivän jälkeen. Konserni on myös vuokrannut huoltoleasingsopimuksilla autoja. Leasingsopimusten pituus on normaalisti kolme vuotta.