22. Rahoitusleasingvelkojen erääntymisajat

Konsernin liitetiedot

22. Rahoitusleasingvelkojen erääntymisajat

€ 000

2016

2015

Rahoitusleasingvelat, vähimmäisvuokrien kokonaismäärä

   

Yhden vuoden kuluessa

731 835

Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluessa

992 656

 

   

Rahoitusleasingvelat, vähimmäisvuokrien nykyarvo

   

Yhden vuoden kuluessa

711 817

Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluessa

975 646

 

   

Tulevaisuudessa kertyvät rahoituskulut

37 42

 

   

Rahoitusleasingvelkojen kokonaismäärä

1 686 1 513
     

Rahoitusleasingsopimukset käsittävät IT-laitteita ja autoja. Sopimukset ovat 2–5 vuoden mittaisia.