20. Varaukset

Konsernin liitetiedot

20. Varaukset

Varausten muutokset vuoden 2016 aikana:


€ 000

Uudelleen-
järjestelyvaraus

Tappiolliset
sopimukset


Yhteensä

1.1.2016

136

33 169

Varausten lisäykset

0

587 587

Käytetyt varaukset

-136

-365 -501

31.12.2016

0

255 255
       

Varausten muutokset vuoden 2015 aikana:


€ 000

Uudelleen-
järjestelyvaraus

Tappiolliset
sopimukset


Yhteensä

1.1.2015

151

231 382

Varausten lisäykset

758

27 784

Käytetyt varaukset

-773

-225 -998

31.12.2015

136

33 169
       

Uudelleenjärjestelyvaraus

Uudelleenjärjestelyvaraukset liittyvät tilikauden aikana toteutettuihin organisaatiomuutoksiin. Uudelleenjärjestelyvaraus sisältyy taseen siirtovelkojen ryhmään.

Tappiolliset sopimukset

Kiinteähintaisista projekteista muodostetaan tappiovaraus, mikäli käy ilmeiseksi, että projektin valmiiksi saattamiseksi joudutaan tekemään merkittävästi enemmän työtä, kuin mitä projektin myynnin yhteydessä on ennakoitu ja mitä asiakkaalta voidaan sopimuksen perusteella laskuttaa.

Tilinpäätöshetkellä 31.12.2016 oli yhteensä viisi kiinteähintaista projektia, joista on muodostettu tappiovaraus vielä jäljellä olevan työmäärän perusteella.