2. Hankitut liiketoiminnot

Konsernin liitetiedot

2. Hankitut liiketoiminnot

Digia hankki 1.7.2016 verkkokauppojen asiantuntijayritys Igence Oy Ab:n koko osakekannan. Yritysostolla Digia laajensi nykyistä tarjoomaansa ja osaamistaan erityisesti verkkokaupan ja kaupallisen tuotetiedon hallinnan ratkaisuissa. Ostetun liiketoiminnon luvut on yhdistetty Digian tulokseen 1.7.2016 alkaen. Kaupan myötä yhtiölle siirtyi 24 henkilöä Suomessa. Kauppahintana maksettiin 2,1 miljoonaa euroa käteisenä, minkä lisäksi hankintaan liittyy maksimissaan 1,5 miljoonan euron määräinen lisäkauppahinta. Lopullinen lisäkauppahinta määräytyy hankitun liiketoiminnan vuoden 2017 liikevaihdon perusteella. Johdon arvion mukaan lisäkauppahinta tullaan maksamaan täysimääräisenä. Asiakassopimuksiin liittyvä arvo poistetaan 7 vuodessa alkaen hankintahetkestä.

Hankittujen liiketoimintojen arvot hankintahetkellä, € 000

 

Aineettomat hyödykkeet

4

Myyntisaamiset ja muut saamiset

361

Rahavarat

76

Varat yhteensä

440
   
Ostovelat ja muut velat 425
Velat yhteensä 425
   
Nettovarallisuus 15
Liikearvo 2 572
Asiakassopimuksiin liittyvä arvo 940
   
Kauppahinta 3 527
   
Hankittujen liiketoimintojen rahavirtavaikutus, € 000  
Kauppahinta -3 527
Rahavarat 76
Lisäkauppahinta 1 500
Hankintaan liittyvät kulut ja verot -52
Hankinnan nettorahavirta -2 003