17. Rahavarat

Konsernin liitetiedot

17. Rahavarat

€ 000

2016

2015

Korkorahasto-osuudet

334 331

Pankkitilit

1 661 6 379

Yhteensä

1 994 6 710