16. Myyntisaamiset ja muut saamiset

Konsernin liitetiedot

16. Myyntisaamiset ja muut saamiset

€ 000

2016

2015

Myyntisaamiset ja muut saamiset

   

Myyntisaamiset

14 320 18 345

Saamiset pitkäaikashankkeista asiakkailta

1 452 1 219

Vuokravakuustalletukset

29 160

Tilikauden tuloksen verosaaminen

- 103

Siirtosaamiset

3 223 2 897

Muut saamiset

108 1 016

Myyntisaamiset ja muut saamiset yhteensä

19 132 23 741
     

€ 000

2016

2015

Erääntymättä olevat myyntisaamiset

6 823 15 875

1–30 päivää erääntyneet myyntisaamiset

2 234 1 706

31–60 päivää erääntyneet myyntisaamiset

3 862 350

Yli 60 päivää erääntyneet myyntisaamiset

1 401 415

Yhteensä

14 320 18 345

Tilikauden 2016 tilinpäätöksessä luottotappioiden määrä oli yhteensä 0,02 miljoonaa euroa. Vuoden 2015 tilinpäätöksessä luottotappioiden määrä oli yhteensä 0,2 miljoonaa euroa. Myyntisaamisten ja vuokratakuutalletusten kirjanpitoarvo on kohtuullinen arvio niiden käyvästä arvosta. Niiden tasearvot vastaavat parhaiten sitä rahamäärää, joka on luottoriskin enimmäismäärä. Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät liittyvät lakisääteisten vakuutusmaksujen jaksotuksiin sekä muihin jaksotettuihin kuluihin.