15. Laskennalliset verosaamiset ja -velat

Konsernin liitetiedot

15. Laskennalliset verosaamiset ja -velat

Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2016 aikana: € 000 1.1.2016

Kirjattu
tulos-

laskelmaan

Ostetut/
myydyt tytär-yritykset

Lopetetut toiminnot31.12.2016

Laskennalliset verosaamiset:

 

     

 

Varaukset

7

44 - - 51

Muut erät

287 -120 - -24 143

Yhteensä

293 -76 - -24 194
           
€ 000 1.1.2016

Kirjattu
tulos-

laskelmaan

Ostetut/
myydyt tytär-yritykset

Lopetetut toiminnot

31.12.2016

Laskennalliset verovelat:

         

Yhdistelytoimenpiteistä

36 -49 188 - 175

Muut erät

218 -17 - -195 7

Yhteensä

254 -66 188 -195 181
 

Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2015 aikana:€ 000 1.1.2015

Kirjattu
tulos-

laskelmaan

Ostetut/
myydyt tytär-yritykset

Lopetetut toiminnot31.12.2015

Laskennalliset verosaamiset:

 

     

 

Varaukset

48 -42 - - 7

Muut erät

153 134 - - 287

Yhteensä

201 92 - - 293
           
€ 000 1.1.2015

Kirjattu
tulos-

laskelmaan

Ostetut/
myydyt tytär-yritykset

Lopetetut toiminnot

31.12.2015

Laskennalliset verovelat:

         

Yhdistelytoimenpiteistä

122 -86 - - 36

Muut erät

167 51 - - 218

Yhteensä

289 -35 - - 254