12. Osakekohtainen tulos

Konsernin liitetiedot

12. Osakekohtainen tulos

Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva kauden voitto verojen jälkeen kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla. Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettua keskiarvoa laskettaessa vähennettään yhtiön hallussa olevat omat osakkeet.

   

(Oikaistu)

 

2016

2015 

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto (€ 000)

   

 

   

Jatkuvat toiminnot

4 064 4 245

Lopetetut toiminnot

75 842 1 099

Jatkuvat ja lopetetut toiminnot yhteensä

79 906 5 345
     

Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana

20 738 761 20 768 097

 

   

Tulos/osake, EUR, jatkuvat toiminnot (basic and diluted EPS)

0,20 0,20

 

   

Tulos/osake, EUR, lopetetut toiminnot (basic and diluted EPS)

3,63 0,05
     

Tulos/osake, EUR, jatkuvat ja lopetetut toiminnot yhteensä (basic and diluted EPS)

3,83 0,25
     

Vuosina 2016 ja 2015 ei ollut laimennusvaikutusta.