11. Tuloverot

Konsernin liitetiedot

11. Tuloverot

   

(Oikaistu)

€ 000

2016

2015

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verot

1 038 1 265

Edellisten tilikausien verot

8 -11

Muut erät

-

-

Laskennalliset verot

9 -157

Yhteensä

1 056 1 094
     

Tuloslaskelman verokulut ja konsernin kotimaan verokannalla (20 prosenttia) laskettujen verojen välinen täsmäytyslaskelma:

   

(Oikaistu)

€ 000

2016

2015

Tulos ennen veroja

80 963 5 341

 

   

Verot laskettuna kotimaan verokannalla

16 193 1 068

Ulkomaisten tytäryritysten poikkeavat verokannat

- -

Verovapaat tulot*

-15 375 169

Vähennyskelvottomat kulut

97 -207

Muut erät

124 263

Verot aikaisemmilta tilikausilta

- -30

Yhteensä

1 038 1 263

 

   

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verot

1 038 1 263

 * Pääosin Digia Oyj:n ja Qt Group Oyj jakautumiseen liittyvän jakautumisvastikkeen verovapaa erä