10. Rahoitustuotot ja -kulut

Konsernin liitetiedot

10. Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuotot

   

(Oikaistu)

€ 000

2016

2015

Korkotuotot rahavaroista

3 2

Korkotuotot myyntisaamisista

1 2

Osinkotuotot muista sijoituksista

10 10

Valuuttakurssivoitot

149 1

Muut rahoitustuotot

- 1

Yhteensä

164 16
     

Rahoituskulut

   

(Oikaistu)

€ 000

2016

2015

Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista rahoituslainoista

273 289

Korkokulut ostoveloista

6 1

Lainojen hoitokulut

85 113

Valuuttakurssitappiot

11 98

Muut rahoituskulut

88 29
Yhteensä 463 530