1. Pitkäaikaishankkeet

Konsernin liitetiedot

1. Pitkäaikaishankkeet

Pitkäaikaishankkeista kirjattuja tuottoja sisältyy konsernin liikevaihtoon yhteensä 20,4 miljoonaa euroa vuonna 2016 (15,4 miljoonaa euroa vuonna 2015). Keskeneräisistä pitkäaikaishankkeista kirjattuja tuottoja sisältyi konsernin tuloslaskelmaan 10,7 miljoonaa euroa 31.12.2016 (8,5 miljoonaa euroa 31.12.2015). Keskeneräisistä pitkäaikaishankkeista saatuja ennakkomaksuja sisältyi taseeseen 0,4 miljoonaa euroa 31.12.2016 (0,3 miljoonaa euroa 31.12.2015).