Emoyhtiön tuloslaskelma

Emoyhtiön tuloslaskelma (FAS)

 Liitetieto

1.1.–31.12.2016

1.1.–31.12.2015

 

 

   

Liikevaihto

1

7 200 000,00 7 920 000,00
       

Liiketoiminnan muut tuotot

2

232 190,56 30 960,00

Henkilöstökulut

3

-3 022 077,48 -4 184 612,35

Poistot ja arvonalentumiset

4

-266 045,95 -276 247,07

Muut liiketoiminnan kulut

5

-3 842 686,52 -2 912 572,54

 

 

-6 898 619,39 -7 342 471,96

 

 

   

Liikevoitto

 

301 380,61 577 528,04

 

 

   

Rahoitustuotot ja -kulut

6

-536 772,27 -189 383,40

 

 

   

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja

 

-235 391,66 388 144,64
       

Tilinpäätössiirtojen kertymä

 

   

Konserniavustus

 

3 000 000,00 3 000 000,00

 

 

   

Voitto ennen veroja

 

2 764 608,34 3 388 144,64

 

 

   

Tuloverot

7

-466 915,08 -615 729,61

 

 

   

Tilikauden voitto

 

2 297 693,26 2 772 415,03