7. Tuloverot

Emoyhtiön liitetiedot

7. Tuloverot

€ 000 2016 2015
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta -133 16
Tuloverot satunnaisesta toiminnasta 600 600
Yhteensä 467 616
     

Jaksotuseroista sekä kirjanpitoarvojen ja verotuksellisten arvojen välisistä väliaikaisista eroista johtuvat laskennalliset verosaamiset on olennaisuuden periaatetta noudattaen jätetty kirjaamatta taseeseen. Laskennallisten verosaamisten määrä tilikauden päättyessä on 59 777,78 euroa.