6. Rahoitustuotot ja -kulut

Emoyhtiön liitetiedot

6. Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuotot

€ 000 2016 2015
Korko- ja rahoitustuotot saman konsernin yrityksiltä - 835
Korko- ja rahoitustuotot muilta 128 1
Yhteensä 128 836
     

Rahoituskulut

€ 000 2016 2015
Korkokulut konserniyrityksille 380 536
Korkokulut muille yrityksille 162 293
Lainojen hoitokulut 82 78
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista 3 0
Muut rahoituskulut 38 118
Yhteensä 665 1 025