5. Tilintarkastajien palkkiot

Emoyhtiön liitetiedot

5. Tilintarkastajien palkkiot

€ 000 2016 2015
Tilintarkastus 92 122
Muut lakisääteiset toimeksiannot - 6
Veroneuvonta - 1
Muut palvelut 108 66
Yhteensä 200 194