4. Poistot ja arvonalentumiset

Emoyhtiön liitetiedot

4. Poistot ja arvonalentumiset

€ 000 2016  2015
Suunnitelman mukaiset poistot    
   Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 266 276
Yhteensä 266 276