3. Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat tiedot

Emoyhtiön liitetiedot

3. Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat tiedot

€ 000 2016 2015
Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot 990 852
Muut palkat ja palkkiot 1 545 2 803
Eläkevakuutusmaksut 392 433
Muut henkilöstökulut 94 96
Yhteensä 3 022 4 184
     
Henkilöstön määrä 31.12. 2016 2015
Johto ja hallinto

32

34

Yhteensä 32 34