2. Liiketoiminnan muut tuotot

Emoyhtiön liitetiedot

2. Liiketoiminnan muut tuotot

€ 000 2016 2015
Vuokratuotot 30 30
Muut liiketoiminnan tuotot 202 -
Yhteensä 232 30