15. Vastuusitoumukset

Emoyhtiön liitetiedot

15. Vastuusitoumukset

Leasingvuokravastuut 

€ 000 2016 2015
Alkaneella tilikaudella maksettavat 183 197
Myöhemmin maksettavat 449 137
Yhteensä 632 334
     

Muut vuokravastuut

€ 000 2016 2015
Alkaneella tilikaudella maksettavat     2 712 2 746
Myöhemmin maksettavat 8 398 7 351
Yhteensä              11 110 10 097
     

Muut vastuut

€ 000      
2016 2015
Omasta puolesta annetut vakuudet    
   Muut     538 1 024
Yhteensä                                        538 1 024