14. Lyhytaikainen vieras pääoma

Emoyhtiön liitetiedot

14. Lyhytaikainen vieras pääoma

€ 000 2016 2015
Korollinen    
Lyhytaikaiset korolliset velat 4 000 4 500
Velat saman konsernin yrityksille    
Lainat 57 299 57 417
Korollinen lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 61 299 61 917
     
Velat saman konsernin yrityksille    
Ostovelat - 92
Siirtovelat 2 419 3 035
Muille    
Ostovelat 296 237
Muut velat 1 987 513
Siirtovelat 721 1 663
Koroton lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 5 422 5 540
     
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 66 721 67 456
     

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät muodostuvat vuosilomapalkan jaksotuksesta, jaksotetuista palkka- ja palkkiovarauksista sekä tilikauden verotettavan tulon verojaksotuksesta.