13. Pitkäaikainen vieras pääoma

Emoyhtiön liitetiedot

13. Pitkäaikainen vieras pääoma

€ 000 2016 2015
Lainat rahoituslaitoksilta 8 000 7 500
Yhteensä 8 000 7 500