11. Lyhytaikaiset saamiset

Emoyhtiön liitetiedot

11. Lyhytaikaiset saamiset

€ 000 2016 2015
Saamiset saman konsernin yrityksiltä    
Myyntisaamiset - 186
Siirtosaamiset 35 867
Myyntisaamiset 8 -
Muut saamiset 58 97
Siirtosaamiset 401 170
Yhteensä 503 1 320