1. Liikevaihto

Emoyhtiön liitetiedot

1. Liikevaihto

Liikevaihdon jakautuminen

€ 000 2016 2015
Konsernin hallintopalvelut 7 200 7 920
Yhteensä 7 200 7 920