Ympäristö

Ympäristöä kunnioittaen

Olemme tietoisia ympäristön hyvinvoinnista ja kannamme siitä huolta. Tunnistamme toimintamme vaikutukset ympäristöön sekä keinot vaikuttaa ympäristön hyvinvointiin. Otamme ympäristöasiat huomioon toiminnassamme, päätöksenteossamme sekä toimintamme kehittämisessä ja seurannassa.

Arvostamme asiakkaidemme ympäristönsuojelutavoitteita ja teemme yhteistyötä toimittajien ja asiakkaiden kanssa tarjotaksemme palveluja, joiden avulla ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia voidaan pienentää. Noudatamme paikallista lainsäädäntöä kaikissa maissa, joissa meillä on toimintaa. Kiinnitämme huomiota ympäristön hyvinvointiin fyysisen toimintaympäristön, käyttämiemme tuotteiden sekä työntekijöidemme tietojen ja ympäristötietoisuuden alueella.

Fyysinen toimintaympäristö
Toimipisteissämme kiinnitetään huomiota energian- ja vedensäästömahdollisuuksiin. Ne otetaan huomioon myös toimipisteiden uudistamisessa ja uusien toimipisteiden suunnittelussa.

Hankintaprosessi, kierrätys ja jätteiden käsittely
Tilanteissa, joissa voimme valita ympäristöystävällisen ja vähemmän ympäristöystävällisen tuotteen välillä, suosimme ympäristöystävällistä. Tunnistamme keinoja vähentää toimistotarvikkeiden ja kulutustavaroiden määrää sekä lisätä mahdollisuuksien mukaan niiden kierrätystä. Pyrimme kierrättämään toimistoissamme kaikki kierrätettävät materiaalit kuten paperin, pahvin, metallit ja orgaanisen jätteen. Mikäli kierrättäminen ei ole mahdollista, etsimme ympäristöystävällisen tavan jätteiden hävittämiseen.

Työntekijöiden ympäristötietoisuus
Tarjoamme työntekijöillemme mahdollisuuden vaikuttaa oman ekologisen jalanjälkensä kokoon. Tarpeettoman matkustamisen välttämiseksi käytämme mahdollisuuksien mukaan sähköisiä viestintävälineitä kuten sähköpostia ja video- ja puhelinneuvotteluja. Jos matkustaminen on tarpeen, kannustamme työntekijöitä valitsemaan ympäristöystävällisen matkustustavan. Tutkimme kaikkien sellaisten aloitteiden toteuttamiskelpoisuuden, joilla pyritään vähentämään aiheuttamiamme ympäristöhaittoja.

Digialle WWF:n Green Office -sertifikaatti

Helsingin toimipisteellä järjestettiin elokuussa Green Office -toimistotarkastus. Toimistotarkastuksessa käytiin läpi muun muassa Digian Green Office -tavoitteet, tehdyt toimenpidesuunnitelmat, sekä kierrettiin tiloissa katsomassa, miten Green Office -periaatteet on toimistossa huomioitu.

Tarkastuksen seurauksena Digian Helsingin toimipisteelle myönnettiin Green Office -sertifikaatti seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Vihreämmän toimistoarjen tavoittelu jatkuu tehtyjen suunnitelmien mukaisesti. Digia on määritellyt Green Office -tavoitteikseen vuoteen 2019 mennessä sähkönkulutuksen vähentämisen 10 prosentilla, paperinkulutuksen vähentämisen 5 prosentilla vuodessa sekä työmatkakilometrien vähentämisen 3–5 prosenttia vuodessa.