Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus

Digia on kannattavasti kasvava IT-palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan hyödyntämään digitalisoinnin mahdollisuudet. Näkemyksellisenä kumppanina Digia kehittää ja innovoi liiketoimintaa tukevia ratkaisuja yhdessä asiakkaiden kanssa. Ratkaisukykymme ulottuu digitaalisista palveluista asiakkaiden liiketoimintaprosessien kehittämiseen ja niiden integrointiin.

Digian kehitystä ohjaa asiakkaiden muuttuva arki

Digitalisointi ei ole uusi asia, mutta se vaikuttaa yritysten ja yhteisöjen toimintaan yhä kiihtyvällä vauhdilla. Digimaailma ei enää koskaan muutu niin hitaasti kuin tänään. Tässä murroksessa asiakkaat tarvitsevat tuekseen kumppanin, jonka kanssa uusien toimintamallien ja liiketoimintamahdollisuuksien luominen on käytännönläheistä ja sujuvaa.

Asiakastarpeiden kehittyminen ja markkinan murros ovat meille mahdollisuus. Meillä on syvä osaaminen eri organisaatioiden ydinprosesseista ja niiden digitalisoinnista. Laaja osaamisalueemme palvelumuotoilusta taustajärjestelmiin sekä ratkaisujen joustavaan integrointiin on meille vahvuus. Luomme asiakkaillemme saumattomasti toimivat ja kehittyvät palvelukokonaisuudet. Olemme näkemyksellinen kumppani, joka rakentaa kasvua yhdessä asiakkaidensa kanssa. Parhaat tulokset saavutetaan tiiviin yhteistyön tuloksena.

Vuonna 2016 loimme uuden strategian ja rakensimme kasvun perustaa

Uudistetun kasvustrategiamme tavoitteena on vahvistaa yhtiön asemaa erityisesti kasvavilla digitaalisten palveluiden markkinoilla, prosessien digitalisoinnissa sekä palveluliiketoiminnassa. Haluamme kasvaa IT-markkinaa merkittävästi voimakkaammin ja tavoittelemme keskimäärin 15 prosentin vuosikasvua. Kasvua tavoitellaan sekä orgaanisesti että epäorgaanisesti.

Strategian pääteemat vuosille 2016–2019 ovat palvelujen ja prosessien digitalisointi, palveluliiketoiminnan vahvistaminen, tarjooman sovittaminen valituille toimialoille ja syvä kumppanuus asiakkaiden kanssa. Kaiken perustana on osaava ja innostunut henkilöstö.

Kasvua tukeaksemme uudistimme organisaatiotamme ja käynnistimme toimintamalliemme kehittämisen. Digia muodostuu nyt neljästä palvelualueesta, jotka ovat Digitaaliset palvelut, Integraatio ja tiedon hyödyntäminen, Toimialaratkaisut sekä Finanssialan ratkaisut ja palvelut.

Vuoden aikana Digia kasvoi sekä orgaanisesti että yritysostoin. Kehitimme ja uudistimme osaamistamme sekä panostimme aktiivisesti rekrytointiin. Vuonna 2016 Digian henkilöstömäärä kasvoi 113 henkilöllä, joista 75 henkilöä palkattiin jälkimmäisellä vuosipuoliskolla.

Kesäkuussa teimme strategiaamme tukevan yritysoston. Vahvistimme asemaamme digitaalisissa palveluissa ja kasvavassa verkkokauppamarkkinassa ostamalla Igence Oy Ab:n koko osakekannan.

Finanssialueella aloitimme uuden liiketoiminnan, jossa tarjoamme palveluna muun muassa varainhoidon back office -toimintoja. Aloitimme yhteistyön ensimmäisen asiakkaamme kanssa lokakuun alussa.


Marraskuussa allekirjoitimme 15 vuoden puitesopimuksen Verohallinnon kanssa kansallisen tulorekisterin toimittamisesta, ylläpidosta ja jatkokehityksestä. Projekti käynnistettiin vuoden 2016 loppupuolella. Rakennamme Digiassa suomalaista yhteiskuntaa digitalisaation keinoin kilpailukykyisemmäksi ja toimivammaksi.

Kannattavasti kasvava IT-palveluyritys

Vuonna 2016 Digian liikevaihto oli 86,5 miljoonaa euroa ja se kasvoi 6,8 %. Digian liikevoittoprosentti oli 6,3 %.

Näkemyksemme mukaan digitalisaatioon ja liiketoimintamallien murrokseen liittyy merkittäviä mahdollisuuksia. Vastatakseen näihin Digia jatkaa panostuksia liiketoimintamalliensa uudistamiseen, henkilöstön kehittämiseen ja rekrytointiin sekä tarjoomansa vahvistamiseen.

Arvioimme markkinoiden kehittyvän myönteisesti viime vuoteen verrattuna. Keskeisenä tavoitteenamme vuonna 2017 on kiihdyttää liikevaihtomme kasvua.

Haluan erityisesti kiittää koko Digian henkilöstöä sen arvokkaasta työpanoksesta. Olemme saaneet yhdessä paljon aikaan. Haluan kiittää myös asiakkaitamme yhteistyöstä ja osakkeenomistajiamme luottamuksesta yhtiötämme kohtaan.

Timo Levoranta
Toimitusjohtaja