Palvelualueet

Digia rakentaa kasvua vahvalle perustalle 

Uusi organisaatio ja neljä palvelualuetta

Digia julkaisi keväällä 2016 kasvustrategian vuosille 2016–2019. Kasvua tukeaksemme uudistimme organisaatiotamme 1.10.2016. Uudistuksen tavoitteena oli luoda vahva perusta, joka tukee mahdollisimman hyvin strategian toteuttamista.

Digia muodostuu neljästä palvelualueesta, jotka ovat Digitaaliset palvelut, Integraatio ja tiedon hyödyntäminen, Toimialaratkaisut sekä Finanssialan ratkaisut ja palvelut.

Tiiviissä yhteistyössä liiketoimintojen kanssa toimii yhteisten palvelujen organisaatio, jolla on keskeinen rooli yhteisten palveluliiketoimintamallien ja -toimintatapojen luomisessa. Yhtenäistämällä toimintaamme rakennamme parempaa asiakaskokemusta ja toiminnan laatua.

Palvelualueet

Digitaaliset palvelut

Kokoamalla yhteen digitaalisten palveluiden osaamisen yhtenäistämme ja voimistamme tekemistämme tällä alueella ja otamme entistä vahvemman position digitaalisten palvelujen markkinassa.

Integraatio ja tiedon hyödyntäminen

Integraatio- ja analytiikkaosaaminen on meille tärkeä strateginen vahvuusalue, jonka ansiosta kykenemme tarjoamaan asiakkaillemme toimivia ja älykkäitä kokonaisratkaisuja ydinjärjestelmistä digitaalisiin palveluihin. Myös palveluiden jatkuvuuden varmistamisen rooli kasvaa.

Toimialaratkaisut

Yksi Digian strategian kulmakivistä on toimialasovitettu tarjooma. Tuoteryhmiä, joilla on luontaisesti toimialanäkökulma, johdetaan ja kehitetään Toimialaratkaisut-alueella. Vahvaa toimialaosaamista meillä on erityisesti kaupan, logistiikan ja teollisuuden alalta, julkiselta sektorilta sekä pankki- ja vakuutusalalta.

Finanssialan ratkaisut ja palvelut

Finanssialan ratkaisut ja palvelut -alueella panostetaan Digia Financial Solutions -tuotteisiin perustuvan liiketoiminnan lisäksi erityisesti syyskuussa 2016 lanseerattuun finanssialan palveluliiketoimintaan, joka mahdollistaa asiakkaalle back office -toimintojen ulkoistuksen Digialle. Palveluliiketoiminnan vahvistaminen on yksi Digian strategian keskeisistä kulmakivistä.