Osakkeet ja osakepääoma

Osakkeet ja osakepääoma

Digia Oyj:n osakkeiden lukumäärä 31.12.2016 oli 20 875 645 osaketta. Yhtiöllä oli 31.12.2016 yhteensä 4 617 osakkeenomistajaa.

Kymmenen suurinta omistajaa 31.12.2016

Osakkeenomistaja Osuus osakkeista ja äänistä
Ingman Development Oy Ab 21,6 % 
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 14,6 % 
Jyrki Hallikainen 6,6 % 
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 4,7 % 
Savolainen Matti 4,3 % 
Karvinen Kari Juhani 3,5 % 
Sijoitusrahasto Aktia Capital 3,0 % 
Sijoitusrahasto Aktia Nordic Small Cap 1,7 % 
Sijoitusrahasto Evli Suomi Pienyhtiöt 1,6 % 
Nordea Bank Ab (Publ), Suomen sivuliike 1,1 % 
   

Osakkeenomistuksen jakautuminen suuruusluokittain 31.12.2016

Osakkeiden lukumäärä Osuus omistuksista Osuus osakkeista ja äänistä
1 – 100 26,5 % 0,4 %
101 – 1 000 55,6 % 5,4 %
1 001 – 10 000 15,7 % 9,6 %
10 001 – 100 000 1,6 % 11,6 %
100 001 – 1 000 000 0,4 % 30,2 %
1 000 001 –  0,1 % 42,7 %

Osakkeenomistuksen sektorijakauma 31.12.2016

  Osuus omistuksista Osuus osakkeista ja äänistä
Yritykset 4,1 % 27,2 %
Rahoitus ja vakuutus 0,3 % 10,8 %
Julkisyhteisöt 0,0 % 19,2 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 0,2 % 1,2 %
Kotitaloudet 94,9 % 39,4 %
Ulkomaat 0,5 % 2,0 %

Digia Oyj:llä oli joulukuun 2016 lopussa hallussaan 57 372 kappaletta omia osakkeita. Omien osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,10 euroa osakkeelta. Yhtiön hallussa olevien osakkeiden määrä oli 31.12.2016 noin 0,7 prosenttia osakekannasta. Osakepalkkiona on jaettu tammi-joulukuussa 2016 39 116 osaketta. Joulukuun 2016 lopussa sanottuja osakkeita on jakamatta ja Evli Awards Management Oy:n hallussa 91 435 osaketta.