Missio ja strategia

Digian missio ja strategia

Meidän digialaisten kehitystä ohjaa asiakkaidemme muuttuva arki. Lupaamme toimia kyvykkäästi, hyvällä asenteella ja yhteistyössä siten, että työmme lopputulokset toimivat sovitusti. Nämä asiakaslupauksemme ohjaavat työtämme joka päivä.

Missio

Luomme oivaltavilla ratkaisuillamme onnistumisia ihmisten ja yhteisöjen jokaiseen päivään.

Ohjelmistomme ja palvelumme ovat merkittävä osa yhteiskuntaa. Ne on rakennettu, jotta ihmiset ulottuisivat arjessa pidemmälle ja saisivat jokaisesta päivästä enemmän irti.

Strategia

Digia on kannattavasti kasvava IT-palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan hyödyntämään digitalisaation mahdollisuudet.

Näkemyksellisenä kumppanina Digia kehittää ja innovoi liiketoimintaa tukevia ratkaisuja yhdessä asiakkaidensa kanssa. Ratkaisukykymme ulottuu asiakkaiden ydinjärjestelmiin, toiminnan ohjaukseen sekä liiketoimintaprosessien integrointiin.

Digian vuosien 2016–2019 kasvustrategian tarkoituksena on vahvistaa yhtiön asemaa erityisesti kasvavilla digitaalisten palveluiden markkinoilla, prosessien digitalisoinnissa sekä palveluliiketoiminnassa.

Digia haluaa kasvaa IT-markkinaa merkittävästi voimakkaammin ja tavoittelee keskimäärin 15 prosentin vuosikasvua. Kasvua tavoitellaan sekä orgaanisesti että epäorgaanisesti.

Kasvua haetaan perinteistä IT-markkinaa voimakkaammin kasvavilta osa-alueilta, kuten digitaalisista palveluista ja prosessien kehittämisestä. Kansainvälistymme asiakkaidemme kanssa. Orgaanisen kasvun lisäksi Digia etsii aktiivisesti strategiaa tukevia yritysostokohteita.


Digian strategian keskeiset teemat vuosille 2016–2019

  • Palvelujen ja prosessien digitalisointi
  • Palveluliiketoiminnan vahvistaminen
  • Tarjooman sovittaminen valituille toimialoille
  • Syvä kumppanuus asiakkaiden kanssa
  • Osaava ja innostunut henkilöstö

Strategiakauden alkupuolella yhtiö keskittyy perustan vahvistamiseen.

Lisätietoa

Digian strategia: www.digia.com/yritys

Pörssitiedotteet: www.digia.com/sijoittajat

Lehdistötiedotteet: www.digia.com/ajankohtaista/uutiset