Rekrytointi ja tehtävänkierto

Rekrytointi ja tehtävänkierto

Digia on vahvassa kasvussa ja se on näkynyt rekrytoinnissa ja rekrytointimarkkinoinnissa vahvasti vuoden 2016 aikana. Viime vuoden aikana teimme runsaasti erilaisia toimenpiteitä rekrytointiprosessimme kehittämiseksi ja Digian tunnettuuden lisäämiseksi.

Vuonna 2016 aloitti yli 230 uutta digialaista liiketoimintasiirrot mukaan lukien. Julkaisimme yli sata hakuilmoitusta, ja saimme noin 3 000 hakemusta rekrytointijärjestelmäämme sekä useita sähköpostitse tai suorahakukumppaneiden kautta. Lisäksi olimme suoraan yhteydessä potentiaalisiin kandidaatteihin sosiaalisen median kautta tai henkilöstöltä tulleiden suositusten perusteella.

Uusia kanavia ja näkyvyyttä

Vuonna 2016 lisäsimme Digian rekrytointinäkyvyyttä erityisesti sosiaalisessa mediassa ja otimme käyttöön useita uusia rekrytointikanavia. Tavoitteenamme on lisätä Digian brändin tunnettuutta ja suunnata näkyvyyttä kohderyhmittäin junioreille, kokeneille asiantuntijoille ja johdolle. Toteutimme useita kohdennettuja sosiaalisen median rekrytointikampanjoita, kehitimme nettisivujamme ja rakensimme uusia rekrytointiviestintään liittyviä yritysesittelysivustoja.

Vuoden aikana Digia oli mukana kymmenissä eri rekrytointitapahtumissa valtakunnallisesti ja järjestimme myös erilaisia meet-upeja, kampanjoita, koodarikoulutuksia, akatemioita, kehittäjien rekrytointitapaamisia ja ammatillista uudelleenkoulutusta. Julkaisimme lukuisia rekrytointi- ja ura-aiheisia blogeja ja artikkeleita muun muassa Kauppalehdessä ja lisäsimme mainontaa Helsingin Sanomien mobiili- ja tablet-versioissa. Seuraavaksi keskitymme hakija- ja rekrytointiviestinnän kehittämiseen ja sen muokkaamiseen entistä enemmän ohjelmistokehittäjiä puhuttelevampaan suuntaan.

Digia tarjoaa uramahdollisuuksia nuorille lupauksille ja alanvaihtajille

Digia Career Compass on IT-alaa ja ohjelmistokehitystä opiskeleville tai vastavalmistuneille suunnattu rekrytointiohjelma, jonka kautta rekrytoimme vuoden 2016 aikana kymmenisen uutta kykyä. Haluamme tarjota opiskelijoille joustavasti erilaisia työsuhdemuotoja, kuten osa- tai määräaikaisuuksia ja tuntityötä sekä opinnäytetyöpaikkoja tai projektitöitä. Uudistimme Career Compass -ohjelmaa vastaamaan paremmin opiskelijoiden valmistumisaikataulua ja urasuunnittelua kohdentamalla hakuaikaa ja ajoittamalla ohjelmaan liittyvät aamiaiset alkuvuoteen. Tarjoamme kehittymispolkuja nuorille osaajille tai alanvaihtajille lisäksi muun muassa Integraatioakatemian kautta.


Vuoden aikana kehitimme myös Digian työnantajamielikuvaa ja oppilaitosyhteistyötä eri paikkakunnilla, erityisesti pääkaupunkiseudulla, jossa osaamistarve on suurin. Toimimme yhteistyössä Helsingin yliopiston ja ammattikorkeakoulujen kanssa muokkaamalla oppisisältöjä, järjestämällä vierailijaluentoja ja markkinoimalla avoimia paikkojamme sekä käymällä paikan päällä kertomassa Digiasta mahdollisena tulevaisuuden työpaikkana. Pyrimme tarjoamaan opiskelijoille myös työharjoittelupaikkoja, projektitöiden aiheita ja ekskursioita.

Rekrytointi osaamisen hankinnan kanavana

Kehitimme vuoden aikana rekrytointia yhdessä rekrytoivien esimiesten ja HR:n rekrytointivastaavien kanssa muun muassa luomalla yhtenäisiä toimintatapoja, yhdenmukaistamalla haastattelukäytäntöjä ja päivittämällä rekrytointijärjestelmää vastaamaan paremmin liiketoiminnan tarpeita.

Sisäinen rekrytointi on tärkeä osaamisen kehittämisen kanava ja sen kautta pystymme tarjoamaan tehtävänkiertoa ja uramahdollisuuksia Digialla. Vuoden 2016 aikana tehostimme sisäistä rekrytointia julkaisemalla tähän liittyvän sivuston intranetissa. Kehitimme myös resursointia julkaisemalla resurssipyynnöt ja tilapäiset projektiluonteiset osaajatarpeet Digian intranetin Osaajia kaivataan -sivustolla. Kaikki ulkoisessa haussa olevat avoimet paikat ovat luonnollisesti digialaisten haettavissa, ja sisäiset hakijat käsitellään ensisijaisina. Hyödynnämme rekrytoinnissa myös henkilöstön omia kontakteja ja verkostoja, ja digialaisen suosituksesta johtaneeseen rekrytointiin on tarjolla rekrytointibonus.