Osaava henkilöstö

Osaava henkilöstö

Osaava ja motivoitunut henkilöstö on Digian menestyksen perusta. Digian henkilöstön kehittämistä ohjaavat strategia ja siitä nousevat tarpeet sekä asiakaslupaukset: asenne, yhdessä ja luvatusti. Digian kasvutavoitteen mukaisesti osaamista hankitaan rekrytoinnin, sisäisen resursoinnin ja alihankinnan lisäksi yritysostoin ja liiketoimintasiirroin. Myös erilaiset tapahtumat, oppilaitosyhteistyö ja rekrytointimarkkinointi olivat vuonna 2016 tärkeä osa osaamisen ja työnantajamielikuvan kehittämistä.

Osaamisen kehittäminen

Vuonna 2016 jatkettiin Digia Learning Academyn valmennuksia. Akatemia tarjoaa henkilöstölle koulutuksia toiminnan ja osaamisen kehittämiseksi. Ohjelman avulla edistetään osaamisen ja tiedon jakamista sekä yhdessä tekemisen toimintakulttuuria.

Vuonna 2016 osallistamisen kulttuuria ja tiimityötä tuettiin muun muassa esimieskoulutuksin, 360-arvioinnein sekä DiSC-työyhteisö- ja leader-profiloinnein. Valmennusten teemat liittyivät muun muassa johtamiseen, esimiestyöhön sekä erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin.

Teknologiaosaamisen kehittäminen sai loppuvuodesta uutta vauhtia, kun Digialla aloitti uusi teknologiajohtaja (CTO). Tarkoituksena on kehittää osaamista tulevaisuuden tarpeisiin ja keskittää arkkitehtipalveluita entistä paremmin vastaamaan asiakkaidemme vaatimuksia.

Integraatioakatemia palvelee tiedon jakamisessa ja osaamisen kehittämisessä

Vuoden 2016 keväällä järjestettiin ensimmäistä kertaa kaikille avoin Integraatioakatemia, jossa perehdytettiin Digian ulkopuolisia henkilöitä integraatioliiketoimintaan ja -välineisiin. Integraatioakatemia järjestettiin yhteistyössä IBM:n kanssa. IBM tarjosi akatemialaisille opetusympäristön IBM:n BlueMix-pilvestä. Integraatioakatemia järjestettiin seitsemänä iltana kahden viikon aikana. Kouluttajina toimivat Digian omat asiantuntijat. Integraatioakatemia on osa Digian Learning Academyn valmennuksia.

Hakemuksia akatemiaan tuli runsaasti niin alan vaihtajilta kuin oppilaitoksista valmistuviltakin. Integraatioakatemian tavoitteina oli rekrytoinnin ohella herättää mielenkiintoa sekä luoda Digiasta positiivista työnantajamielikuvaa, ja tässä onnistuttiin. Digian tunnettuus työmarkkinoilla kasvoi ja 14:stä integraatioakatemialaisesta osa rekrytoitiin Digialle vakituisiin integraatiotöihin. Uutisia ja osallistujien kommentteja Integraatioakatemiaan liittyen löytyy sivuillamme. Integraatioakatemialle on luvassa jatkoa kevättalvella 2017.