Henkilöstö lukuina

Henkilöstö

Digia jakautui kahdeksi itsenäiseksi pörssiyhtiöksi, Digia Oyj:ksi ja Qt Group Oyj:ksi 1.5.2016

Henkilöstön määräHenkilöstön ikäjakauma


Henkilöstön jakauma palvelusvuosittain Henkilöstön jakauma toimipisteittäin

Sukupuolijakauma