Digian jakautuminen

Digian jakautuminen

Digian varsinainen yhtiökokous hyväksyi 16.3.2016 Digian jakautumissuunnitelman ja päätti Digia Oyj:n osittaisjakautumisesta jakautumissuunnitelman mukaisesti. Digia Oyj jakautui siten, että kaikki sen Qt-liiketoimintaan liittyvät varat, velat ja vastuut siirtyvät jakautumisessa syntyvälle yhtiölle, Qt Group Oyj:lle. Digia Oyj jatkaa Kotimaa-liiketoimintaa. Osittaisjakautumisen täytäntöönpano rekisteröitiin kaupparekisteriin 1.5.2016.

Digian osakkeenomistajat saivat jakautumisvastikkeena yhden Qt:n osakkeen jokaista omistamaansa Digian osaketta kohden. Jakautumisvastiketta ei ole annettu Digian hallussa oleville omille osakkeille.