Tutkimus- ja kehitystoiminta

Selvitys tutkimus- ja kehitystoimin­nan laajuudesta

Digia on panostanut tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä tuotekehitykseen kaikilla palvelualueilla. Tutkimus- ja kehityskustannukset olivat tammi–joulukuussa 2016 yhteensä 5,8 (2015: 5,9; 2014: 6,2) miljoonaa euroa, mikä vastaa 6,7 prosenttia liikevaihdosta (2015: 7,3 %; 2014: 8,1 %).

Lisätietoa Digian palveluista ja ratkaisuista löytyy yhtiön internetsivuilta osoitteesta www.digia.com/palvelumme.