Tuloksen ja kannattavuuden kehitys

Tuloksen ja kannattavuuden kehitys

Digian vertailukelpoinen tulos tilikaudella oli 5,4 (5,9) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali oli 6,3 (7,2) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoittoa laskivat haasteelliset toimitusprojektit sekä pitkäaikaisen ylläpitoasiakkuuden päättyminen Finanssialueella Ruotsissa. Lisäksi rekrytointi- ja myyntipanostukset vaikuttivat kannattavuuteen.

Vuonna 2016 Integraatio ja tiedon hyödyntäminen -palvelualueen kannattavuus pysyi hyvällä tasolla liikevaihtorakenteen muutoksen myötä.

Toimialaratkaisut-palvelualueen kannattavuus oli hyvällä tasolla ja parani edelliseen vuoteen verrattuna. Kannattavuus parani erityisesti Microsoft-teknologioihin perustuvassa ERP-liiketoiminnassa. Myös Toimipaikan optimoinnin kannattavuus parani, mutta siihen liittyvät investoinnit rasittivat edelleen tulosta. Vuonna 2016 kannattavuus kehittyi suotuisasti erityisesti asiakaskohtaisten ratkaisujen palveluliiketoiminnan ja omiin teknologioihin perustuvan ERP-liiketoiminnan hyvän kehityksen myötä.

Vuonna 2016 Finanssialueen tuote- ja palveluratkaisuihin perustuvan liiketoiminnan kannattavuus laski edelliseen vuoteen verrattuna. Kannattavuutta heikensivät omien tuotteiden toimitusprojekteihin liittyvät takuutyöt, pitkäaikaisen ylläpitoasiakkuuden päättyminen Ruotsissa sekä suunnitellun mukaiset investoinnit palveluliiketoimintaan.

Konsernin tulos ennen veroja tilikaudella oli 5,1 (5,3) miljoonaa euroa ja tulos verojen jälkeen oli 4,1 (4,2) miljoonaa euroa.

Tilikaudella jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli 0,20 (0,20) euroa ja lopetettujen toimintojen osakekohtainen tulos oli 3,63 euroa.

Vertailukelpoiset nettorahoituskulut tilikaudella olivat 0,3 (0,5) miljoonaa euroa.