Strategian toteutus ja liiketoiminnan kehittäminen

Strategian toteutus ja liiketoiminnan kehittäminen

Digia julkisti kasvustrategian 29.4.2016, jonka tarkoituksena on vahvistaa yhtiön asemaa erityisesti kasvavilla digitaalisten palveluiden markkinoilla, prosessien digitalisoinnissa sekä palveluliiketoiminnassa. Yhtiö haluaa kasvaa IT-markkinaa merkittävästi voimakkaammin ja tavoittelee keskimäärin 15 prosentin vuosikasvua. Kasvua tavoitellaan sekä orgaanisesti että epäorgaanisesti.

Digia on kannattavasti kasvava IT-palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan hyödyntämään digitalisoinnin mahdollisuudet. Näkemyksellisenä kumppanina Digia kehittää ja innovoi liiketoimintaa tukevia ratkaisuja yhdessä asiakkaidensa kanssa. Ratkaisukykymme ulottuu asiakkaidemme strategisiin järjestelmiin, toiminnan ohjaukseen sekä liiketoimintaprosessien integrointiin.

Digian strategian keskeiset teemat vuosille 2016–2019 ovat:

  • palvelujen ja prosessien digitalisointi
  • palveluliiketoiminnan vahvistaminen
  • tarjooman sovittaminen valituille toimialoille
  • syvä kumppanuus asiakkaidemme kanssa
  • osaava ja innostunut henkilöstö

Kasvua Digia hakee perinteistä IT-markkinaa voimakkaammin kasvavilta osa-alueilta, kuten digitaalisista palveluista ja prosessien kehittämisestä. Kansainvälistymme asiakkaidemme kanssa. Orgaanisen kasvun lisäksi Digia etsii aktiivisesti strategiaansa tukevia yritysostokohteita.

Strategian toteuttaminen vuonna 2016

Kasvua tukeaksemme Digia uudisti organisaatiotaan ja toimintamalliaan. Digia muodostuu nyt neljästä palvelualueesta, jotka ovat Digitaaliset palvelut, Integraatio ja tiedon hyödyntäminen, Toimialaratkaisut sekä Finanssialan ratkaisut ja palvelut.

Osana kasvun perustan rakentamista Digia kehitti ja uudisti osaamistaan ja rekrytoi aktiivisesti. Vuoden 2016 aikana Digian henkilöstömäärä kasvoi 113 henkilöllä, joista 75 henkilöä palkattiin jälkimmäisellä vuosipuoliskolla.

Kesäkuussa Digia teki strategiaansa tukevan yritysoston. Digia osti Igence Oy Ab:n koko osakekannan. Yritysostolla Digia vahvisti asemaansa kasvavassa verkkokauppamarkkinassa. Yrityskauppa toteutettiin 1.7.2016.

Digia vahvisti vuoden aikana palveluliiketoimintaansa myös perustamalla uuden liiketoiminnan finanssialueelle. Finanssialueen palvelu sisältää muun muassa varainhoidon back office -palveluja. Ensimmäisen asiakkaan kanssa yhteistyö alkoi lokakuun alussa.


Lokakuussa Verohallinto ilmoitti valinneensa kansallisen tulorekisteri -ratkaisukokonaisuuden toimittajaksi Digian. Rekisteri on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2019 alussa. Ratkaisukokonaisuus rakennetaan kiinteähintaisena projektina, jonka arvo on 13,7 miljoonaa euroa. Projekti käynnistyi vuoden 2016 loppupuolella. Hankinta kattaa myös ylläpidon ja jatkokehityksen. Digian osuus hankinnan kokonaisarvosta 15 vuoden puitesopimusajalle on noin 60 miljoonaa euroa mukaan lukien projektin kiinteähintainen osuus, edellyttäen että kansallinen tulorekisteri -ratkaisukokonaisuus toteutetaan Verohallinnon tarjouspyynnössä esittämien oletusten mukaisesti.