Riskit ja epävarmuustekijät

Riskit ja epävarmuus­tekijät

Yhtiön riskit ja epävarmuustekijät liittyvät mahdollisiin merkittäviin muutoksiin yhtiön liiketoimintaympäristössä ja palvelualueilla sekä kiristyvään kilpailuun. Yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksilla voi olla IT-investointien päätöksenteon hidastumisen, lykkäämisen tai perumisen kautta negatiivisia vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja tulokseen. Palveluliiketoiminnan hinnoittelumallit vähentävät liiketoiminnan syklisyyttä, mutta toisaalta SaaS (Software as a Service) -hinnoittelumallit muuttavat tulovirtojen rakennetta ja ajoittumista.

Kasvustrategian toteuttaminen asettaa organisaatiolle ja johtamiselle uusia vaatimuksia. Yhtiön kyky rekrytoida, pitää ja kehittää oikeaa osaamista, sekä sovittaa tarjonta oikea-aikaisesti kysyntään ovat erittäin tärkeässä asemassa. 

Strategiansa mukaisesti Digia tavoittelee kasvua myös yritysostojen avulla. Ei kuitenkaan ole varmuutta siitä, että yritys pystyy löytämään sopivia ostokohteita tai että ostetun yrityksen integrointi Digiaan onnistuu suunnitellusti. 

Suuret asiakashankkeet sisältävät liiketoimintamahdollisuuksien lisäksi myös riskejä. Asiakashankkeiden koon kasvaessa riskit liittyen niiden kannattavuuden hallintaan lisääntyvät. On tärkeää, että Digia kykenee hallitsemaan laajoja sopimus- ja toimituskokonaisuuksia.