Rahoitus, rahavirta ja investoinnit

Rahoitus, rahavirta ja investoinnit

Joulukuun 2016 lopussa Digian taseen loppusumma oli 66,4 (12/2015: 84,3) miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste oli 49,8 (12/2015: 53,7) prosenttia. Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (net gearing) oli 35,6 (12/2015: 16,6) prosenttia. Likvidit varat olivat 2,0 (12/2015: 6,7) miljoonaa euroa. Ylläolevat taseen vertailuluvut pitävät sisällään Qt-liiketoiminnan luvut.

Joulukuun 2016 lopussa Digialla oli 13,7 (12/2015: 13,5) miljoonaa euroa korollista vierasta pääomaa. Korollinen vieras pääoma muodostui 8,0 miljoonan euron pitkäaikaisista ja 4,0 miljoonan euron lyhytaikaisista lainoista rahoituslaitoksilta ja 1,7 miljoonan euron rahoitusleasingveloista.

Tammi-joulukuussa 2016 liiketoiminnan rahavirta oli 3,8 miljoonaa euroa (6,7). Investointien rahavirta oli -4,5 miljoonaa euroa (-1,4). Igence-yrityskauppa sisältyy investointien rahavirtaan. Rahoituksen rahavirta oli -1,5 miljoonaa euroa (-3,8 miljoonaa euroa).

Tammi-joulukuun 2016 investoinnit käyttöomaisuuteen olivat yhteensä 1,7 (1,5) miljoonaa euroa. Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 11,0 (15,6) prosenttia ja oman pääoman tuotto (ROE) oli 11,0 (13,5) prosenttia.