Osakepääoma ja osakkeet

Osakepääoma ja osakkeet

Digia Oyj:n osakkeiden lukumäärä 31.12.2016 oli 20 875 645 osaketta. Yhtiöllä oli 31.12.2016 yhteensä 4 617 osakkeenomistajaa.

Kymmenen suurinta omistajaa 31.12.2016

Osakkeenomistaja Osuus osakkeista ja äänistä
Ingman Development Oy Ab 21,6 %
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 14,6 %
Jyrki Hallikainen 6,6 %
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 4,7 %
Savolainen Matti 4,3 %
Karvinen Kari Juhani 3,5 %
Sijoitusrahasto Aktia Capital 3,0 %
Sijoitusrahasto Aktia Nordic Small Cap 1,7 %
Sijoitusrahasto Säästöpankki Pienyhtiöt 1,6 %
Nordea Bank Ab (Publ), Suomen sivuliike 1,1 %
   

Osakkeenomistuksen jakautuminen suuruusluokittain 31.12.2016

 Osakkeiden lukumäärä Osuus omistuksista Osuus osakkeista ja äänistä
1 – 100 26,5 % 0,4 %
101 – 1 000 55,6 % 5,4 %
1 001 – 10 000 15,7 % 9,6 %
10 001 – 100 000 1,6 % 11,6 %
100 001 – 1 000 000 0,4 % 30,2 %
1 000 001 –  0,1 % 42,7 %
     

Osakkeenomistuksen sektorijakauma 31.12.2016

  Osuus omistuksista Osuus osakkeista ja äänistä
Yritykset  4,1 % 27,2 %
Rahoitus ja vakuutus 0,3 % 10,8 %
Julkisyhteisöt 0,0 % 19,2 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 0,2 % 1,2 %
Kotitaloudet 94,9 % 39,4 %
Ulkomaat 0,5 % 2,0 %

Digia Oyj:llä oli joulukuun 2016 lopussa hallussaan 57 372 kappaletta omia osakkeita. Omien osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,10 euroa osakkeelta. Yhtiön hallussa olevien osakkeiden määrä oli 31.12.2016 noin 0,7 prosenttia osakekannasta. Osakepalkkiona on jaettu tammi–joulukuussa 2016 39 116 osaketta. Joulukuun 2016 lopussa sanottuja osakkeita on jakamatta ja Evli Awards Management Oy:n hallussa 91 435 osaketta.

Ajantasainen tieto yhtiön suurimmista omistajista sekä omistusjakaumasta löytyy yhtiön internetsivuilta osoitteesta www.digia.com/sijoittajat/osakkeenomistajat.