Liputusilmoitukset

Liputusilmoi­tukset

26.4.2016 Digia Oyj sai arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukaisen ilmoituksen, jossa Kari Juhani Karvinen ilmoitti, että hänen hallinnassaan oleva osakemäärä alitti 5 prosentin rajan Digian osakkeista ja äänivallasta. Ilmoituksen jälkeen Kari Karvisella oli yhteensä 1 000 000 Digian osaketta, joka vastaa 4,79 prosenttia Digian kaikista osakkeista ja äänistä.