Liikevaihto

Liikevaihto

Digia-konsernin vertailukelpoinen liikevaihto tilikaudella oli 86,5 (80,9) miljoonaa euroa kasvaen 6,8 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Liikevaihdon kasvua tukivat integraatioliiketoiminnan, omiin teknologioihin perustuvan ERP-liiketoiminnan ja asiakaskohtaisten ratkaisujen palveluliiketoiminnan kasvu sekä kesällä toteutettu yrityskauppa osana digitaalisia palveluja.

Integraatio ja tiedon hyödyntäminen -palvelualueen kysyntä jatkui hyvänä, ja liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Ennakoidun mukaisesti erityisesti henkilötyöpohjaisten tuotteistettujen palveluiden kysyntä oli vahvaa. Kysyntä oli koko vuoden hyvällä tasolla. Vuoden 2016 liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna.

Toimialaratkaisut-palvelualueen liikevaihdon hyvää kehitystä vuonna 2016 tukivat omiin teknologioihin perustuvan ERP-liiketoiminnan ja asiakaskohtaisten ratkaisujen myönteinen kehitys.

Finanssialueen tuote- ja palveluratkaisuihin perustuvan liiketoiminnan liikevaihto kasvoi Suomessa edelliseen vuoteen verrattuna, mutta jäi Ruotsissa alle edellisen vuoden tason.

Tuoteliiketoiminnan osuus konsernin vertailukelpoisesta liikevaihdosta tilikaudella oli 25,7 miljoonaa euroa (2015: 23,1 miljoonaa euroa) vastaten 29,7 (28,6) prosenttia.